Khuyến mãi thanh lý sàn gỗ công nghiệp

Khuyến mãi sàn gỗ công nghiệp

Chương trình khuyến mãi sàn gỗ công nghiệp : Giảm giá 20.000 VNĐ/m2 đến 30.000VNĐ/m2 trực tiếp vào sản phẩm ván sàn gỗ công nghiệp:

Thời gian áp dụng

Từ ngày 08h ngày 7/11/2022 đến 20/11/2022

Chương trình khuyến mãi khác

Các khuyến mãi kèm theo dưới đây. Tùy thuộc vào từng sản phẩm

  • Miễn phí vận chuyển nội thành Hà nội
  • Miễn phí mút xốp
  • Miễn phí phào nẹp
  • Miễn phí công thi công lắp đặt

Thanh lý sàn gỗ công nghiệp tại Hà Nội

Để giải phóng kho sàn gỗ lấy chỗ cho lô sàn gỗ nhập khẩu mới. Hiện tại Kim Phú Thành thanh lý một số mã hàng sàn công nghiệp mới nguyên đai nguyên kiện.

Chương trình thanh lý sàn gỗ công nghiệp áp dụng từ ngày 11/06/2022. Đối với một số mã hàng

  1. Sàn gỗ Tiger Wood
  2. Sàn Gỗ Robinson