Bảng Giá Sàn Gỗ Tự Nhiên Cao Cấp Giá Rẻ Tại Hà Nội

Bảng giá sàn gỗ tự nhiên mới nhất. Chương trình khuyến mãi thanh lý ván sàn gỗ tự nhiên

Bảng Báo giá sàn gỗ tự nhiên cao cấp giá rẻ tại Hà Nội

Bảng giá sàn gỗ tự nhiên Gõ Đỏ

Tên sản phẩmQuy cách (mm)Giá vnd/m2
Sàn gỗ tự nhiên Gõ Đỏ Lào15 x 55 x 450470000
Sàn gỗ tự nhiên Gõ Đỏ Lào15 x 55 x 600520000
Sàn gỗ tự nhiên Gõ Đỏ Lào15 x 55 x 750570000
Sàn gỗ tự nhiên Gõ Đỏ Lào15 x 90 x 450570000
Sàn gỗ tự nhiên Gõ Đỏ Lào15 x 90 x 600650000
Sàn gỗ tự nhiên Gõ Đỏ Lào15 x 90 x 750670000
Sàn gỗ tự nhiên Gõ Đỏ Lào15 x 90 x 900720000
Sàn gỗ Gõ Đỏ Lào Cao Cấp17 x 120 x 600770000
Sàn gỗ Gõ Đỏ Lào Cao Cấp17 x 120 x 750820000
Sàn gỗ Gõ Đỏ Lào Cao Cấp17 x 120 x 900870000
Sàn gỗ Gõ Đỏ Lào Cao Cấp17 x 120 x 1050920000
Sàn gỗ Gõ Đỏ Lào Cao Cấp18 x 120 x 12001070000
Sàn gỗ Gõ Đỏ Lào Cao Cấp18 x 120 x 15001170000
Sàn gỗ Gõ Đỏ Lào Cao Cấp18 x 120 x 18201270000
Giá sàn gỗ gõ đỏ lào
Tên sản phẩmQuy cách (mm)Giá vnd/m2
Sàn gỗ tự nhiên Gõ Nam Mỹ15 x 55 x 450460000
Sàn gỗ tự nhiên Gõ Nam Mỹ15 x 55 x 600510000
Sàn gỗ tự nhiên Gõ Nam Mỹ15 x 55 x 750560000
Sàn gỗ tự nhiên Gõ Nam Mỹ15 x 90 x 450560000
Sàn gỗ tự nhiên Gõ Nam Mỹ15 x 90 x 600640000
Sàn gỗ tự nhiên Gõ Nam Mỹ15 x 90 x 750660000
Sàn gỗ tự nhiên Gõ Nam Mỹ15 x 90 x 900710000
Sàn gỗ Gõ Nam Mỹ Cao Cấp17 x 120 x 600760000
Sàn gỗ Gõ Nam Mỹ Cao Cấp17 x 120 x 750810000
Sàn gỗ Gõ Nam Mỹ Cao Cấp17 x 120 x 900860000
Sàn gỗ Gõ Nam Mỹ Cao Cấp17 x 120 x 1050910000
Sàn gỗ Gõ Nam Mỹ Cao Cấp18 x 120 x 12001060000
Sàn gỗ Gõ Nam Mỹ Cao Cấp18 x 120 x 15001160000
Sàn gỗ Gõ Nam Mỹ Cao Cấp18 x 120 x 18201260000
Giá sàn gỗ Gõ Nam Mỹ
Tên sản phẩmQuy cách (mm)Giá vnd/m2
Sàn gỗ tự nhiên Gõ Nam Phi15 x 55 x 450450000
Sàn gỗ tự nhiên Gõ Nam Phi15 x 55 x 600500000
Sàn gỗ tự nhiên Gõ Nam Phi15 x 55 x 750550000
Sàn gỗ tự nhiên Gõ Nam Phi15 x 90 x 450550000
Sàn gỗ tự nhiên Gõ Nam Phi15 x 90 x 600630000
Sàn gỗ tự nhiên Gõ Nam Phi15 x 90 x 750650000
Sàn gỗ tự nhiên Gõ Nam Phi15 x 90 x 900700000
Sàn gỗ Gõ Nam Phi Cao Cấp17 x 120 x 600750000
Sàn gỗ Gõ Nam Phi Cao Cấp17 x 120 x 750800000
Sàn gỗ Gõ Nam Phi Cao Cấp17 x 120 x 900850000
Sàn gỗ Gõ Nam Phi Cao Cấp17 x 120 x 1050900000
Sàn gỗ Gõ Nam Phi Cao Cấp18 x 120 x 12001050000
Sàn gỗ Gõ Nam Phi Cao Cấp18 x 120 x 15001150000
Sàn gỗ Gõ Nam Phi Cao Cấp18 x 120 x 18201250000
Giá sàn gỗ gõ Nam Phi

Bảng giá sàn gỗ tự nhiên Căm xe

Tên sản phẩmQuy cách (mm)Đơn giá VNĐ/m2
Sàn gỗ tự nhiên Căm Xe Lào15 x 55 x 450460000
Sàn gỗ tự nhiên Căm Xe Lào15 x 55 x 600510000
Sàn gỗ tự nhiên Căm Xe Lào15 x 55 x 750560000
Sàn gỗ tự nhiên Căm Xe Lào15 x 90 x 450560000
Sàn gỗ tự nhiên Căm Xe Lào15 x 90 x 600640000
Sàn gỗ tự nhiên Căm Xe Lào15 x 90 x 750660000
Sàn gỗ tự nhiên Căm Xe Lào15 x 90 x 900710000
Sàn gỗ Căm Xe Lào Cao Cấp17 x 120 x 600760000
Sàn gỗ Căm Xe Lào Cao Cấp17 x 120 x 750810000
Sàn gỗ Căm Xe Lào Cao Cấp17 x 120 x 900860000
Sàn gỗ Căm Xe Lào Cao Cấp17 x 120 x 1050910000
Sàn gỗ Căm Xe Lào Cao Cấp18 x 120 x 12001060000
Sàn gỗ Căm Xe Lào Cao Cấp18 x 120 x 15001160000
Sàn gỗ Căm Xe Lào Cao Cấp18 x 120 x 18201260000
Giá sàn gỗ Căm Xe Lào
Tên sản phẩmQuy cách (mm)Giá VNĐ/m2
Sàn căm xe Nam Phi15 x 55 x 450450000
Sàn căm xe Nam Phi15 x 55 x 600500000
Sàn căm xe Nam Phi15 x 55 x 750550000
Sàn căm xe Nam Phi15 x 90 x 450550000
Sàn căm xe Nam Phi15 x 90 x 600630000
Sàn căm xe Nam Phi15 x 90 x 750650000
Sàn căm xe Nam Phi15 x 90 x 900700000
Sàn căm xe Nam Phi Cao Cấp17 x 120 x 600750000
Sàn căm xe Nam Phi Cao Cấp17 x 120 x 750800000
Sàn căm xe Nam Phi Cao Cấp17 x 120 x 900850000
Sàn căm xe Nam Phi Cao Cấp17 x 120 x 1050900000
Sàn căm xe Nam Phi Cao Cấp18 x 120 x 12001050000
Sàn căm xe Nam Phi Cao Cấp18 x 120 x 15001150000
Sàn căm xe Nam Phi Cao Cấp18 x 120 x 18201250000
Giá sàn gỗ căm xe Nam Phi

Bảng giá sàn gỗ tự nhiên chiu liu

Ten Sàn gỗQuy cách (mm)Giá VNĐ/m2
Sàn gỗ tự nhiên Chiu Liu Lào15 x 55 x 450 mm440000
Sàn gỗ tự nhiên Chiu Liu Lào15 x 55 x 600 mm490000
Sàn gỗ tự nhiên Chiu Liu Lào15 x 55 x 750 mm540000
Sàn gỗ tự nhiên Chiu Liu Lào15 x 90 x 450 mm540000
Sàn gỗ tự nhiên Chiu Liu Lào15 x 90 x 600 mm620000
Sàn gỗ tự nhiên Chiu Liu Lào15 x 90 x 750 mm640000
Sàn gỗ tự nhiên Chiu Liu Lào15 x 90 x 900 mm690000
Chiu Liu Lào Cao Cấp17 x 120 x 600 mm740000
Chiu Liu Lào Cao Cấp17 x 120 x 750 mm790000
Chiu Liu Lào Cao Cấp17 x 120 x 900 mm840000
Chiu Liu Lào Cao Cấp17 x 120 x 1050 mm890000
Chiu Liu Lào Cao Cấp18 x 120 x 1200 mm1040000
Chiu Liu Lào Cao Cấp18 x 120 x 1500 mm1140000
Chiu Liu Lào Cao Cấp18 x 120 x 1820 mm1240000
Giá sàn gỗ Chiu Liu Lào
Tên sản phẩmQuy cách (mm)Giá VNĐ/m2
Sàn tự nhiên Chiu Liu Campuchia15 x 55 x 450420000
Sàn tự nhiên Chiu Liu Campuchia15 x 55 x 600470000
Sàn tự nhiên Chiu Liu Campuchia15 x 55 x 750520000
Sàn tự nhiên Chiu Liu Campuchia15 x 90 x 450520000
Sàn tự nhiên Chiu Liu Campuchia15 x 90 x 600600000
Sàn tự nhiên Chiu Liu Campuchia15 x 90 x 750620000
Sàn tự nhiên Chiu Liu Campuchia15 x 90 x 900670000
Sàn tự nhiên Chiu Liu Campuchia17 x 120 x 600720000
Sàn tự nhiên Chiu Liu Campuchia17 x 120 x 750770000
Sàn tự nhiên Chiu Liu Campuchia17 x 120 x 900820000
Sàn tự nhiên Chiu Liu Campuchia17 x 120 x 1050870000
Chiu Liu Campuchia Cao Cấp18 x 120 x 12001020000
Chiu Liu Campuchia Cao Cấp18 x 120 x 15001120000
Chiu Liu Campuchia Cao Cấp18 x 120 x 18201220000
Giá sàn gỗ Chiu Liu Campuchia

Bảng giá sàn gỗ Óc chó tự nhiên

Tên sàn gỗKích thướcGiá VND/m2
Sàn gỗ Óc Chó Mỹ15x90x4501,250,000
Sàn gỗ Óc Chó Mỹxương cá1,300,000
Sàn gỗ Óc Chó Mỹ15x90x6001,300,000
Sàn gỗ Óc Chó Mỹ15x90x7501,350,000
Sàn gỗ Óc Chó Mỹ15x90x9001,400,000
Sàn gỗ Óc Chó Mỹ15x120x9001,500,000
Sàn gỗ Óc Chó MỹThanh ghép1,600,000
Giá sàn gỗ Óc Chõ Mỹ

Bảng giá sàn gỗ Hương tự nhiên

Loại sàn gỗKích thước mmGiá vnd/m2
Sàn gỗ tự nhiên Hương Lào15 x 60 x 4501.250.000
Sàn gỗ tự nhiên Hương Lào15 x 60 x 6001.300.000
Sàn gỗ tự nhiên Hương Lào15 x 60 x 7501.450.000
Sàn gỗ tự nhiên Hương Lào15 x 90 x 4501.500.000
Sàn gỗ tự nhiên Hương Lào15 x 90 x 6002.000.000
Sàn gỗ tự nhiên Hương Lào15 x 90 x 7502.100.000
Sàn gỗ tự nhiên Hương Lào15 x 90 x 9002.250.000
Sàn gỗ Hương Lào Cao Cấp18 x 120 x 6002.300.000
Sàn gỗ Hương Lào Cao Cấp18 x 120 x 7502.800.000
Sàn gỗ Hương Lào Cao Cấp18 x 120 x 9003.100.000
Sàn gỗ Hương Lào Cao Cấp18 x 120 x 10503.200.000
Sàn gỗ Hương Lào Cao Cấp20 x 150 x 12004.100.000
Sàn gỗ Hương Lào Cao Cấp20 x 150 x 15004.500.000
Sàn gỗ Hương Lào Cao Cấp20 x 150 x 18006.400.000
Giá sàn gỗ Hương lào
Loại sàn gỗKích thước mmGiá vnd/m2
Sàn gỗ tự nhiên Hương Nam Phi15 x 60 x 4501.100.000
Sàn gỗ tự nhiên Hương Nam Phi15 x 60 x 6001.150.000
Sàn gỗ tự nhiên Hương Nam Phi15 x 60 x 7501.300.000
Sàn gỗ tự nhiên Hương Nam Phi15 x 90 x 4501.350.000
Sàn gỗ tự nhiên Hương Nam Phi15 x 90 x 6001.850.000
Sàn gỗ tự nhiên Hương Nam Phi15 x 90 x 7501.950.000
Sàn gỗ tự nhiên Hương Nam Phi15 x 90 x 9002.100.000
Sàn gỗ Hương Nam Phi Cao Cấp18 x 120 x 6002.150.000
Sàn gỗ Hương Nam Phi Cao Cấp18 x 120 x 7502.650.000
Sàn gỗ Hương Nam Phi Cao Cấp18 x 120 x 9002.950.000
Sàn gỗ Hương Nam Phi Cao Cấp18 x 120 x 10503.050.000
Sàn gỗ Hương Nam Phi Cao Cấp20 x 150 x 12003.950.000
Sàn gỗ Hương Nam Phi Cao Cấp20 x 150 x 15004.350.000
Sàn gỗ Hương Nam Phi Cao Cấp20 x 150 x 18006.250.000
Giá sàn gỗ Hương nam Phi
Loại sàn gỗKích thước mmGiá vnd/m2
Sàn gỗ tự nhiên Hương Nam Mỹ15 x 60 x 4501.100.000
Sàn gỗ tự nhiên Hương Nam Mỹ15 x 60 x 6001.150.000
Sàn gỗ tự nhiên Hương Nam Mỹ15 x 60 x 7501.300.000
Sàn gỗ tự nhiên Hương Nam Mỹ15 x 90 x 4501.350.000
Sàn gỗ tự nhiên Hương Nam Mỹ15 x 90 x 6001.850.000
Sàn gỗ tự nhiên Hương Nam Mỹ15 x 90 x 7501.950.000
Sàn gỗ tự nhiên Hương Nam Mỹ15 x 90 x 9002.100.000
Sàn gỗ Hương Nam Phi Cao Mỹ18 x 120 x 6002.150.000
Sàn gỗ Hương Nam Phi Cao Mỹ18 x 120 x 7502.650.000
Sàn gỗ Hương Nam Mỹ Cao Mỹ18 x 120 x 9002.950.000
Sàn gỗ Hương Nam Mỹ Cao Cấp18 x 120 x 10503.050.000
Sàn gỗ Hương Nam Mỹ Cao Cấp20 x 150 x 12003.950.000
Sàn gỗ Hương Nam Mỹ Cao Cấp20 x 150 x 15004.350.000
Sàn gỗ Hương Nam Mỹ Cao Cấp20 x 150 x 18006.250.000
Giá sàn gỗ Hương Nam Mỹ

Bảng giá sàn gỗ Sồi tự nhiên

Tên sản phẩmQuy cách (mm)Giá vnd/m2
Sàn gỗ tự nhiên Sồi Mỹ15 x 55 x 450440000
Sàn gỗ tự nhiên Sồi Mỹ15 x 55 x 600550000
Sàn gỗ tự nhiên Sồi Mỹ15 x 55 x 750700000
Sàn gỗ tự nhiên Sồi Mỹ15 x 90 x 450750000
Sàn gỗ tự nhiên Sồi Mỹ15 x 90 x 600800000
Sàn gỗ tự nhiên Sồi Mỹ15 x 90 x 750850000
Sàn gỗ tự nhiên Sồi Mỹ15 x 90 x 900900000
Sàn gỗ Sồi Mỹ Cao Cấp17 x 120 x 600950000
Sàn gỗ Sồi Mỹ Cao Cấp17 x 120 x 7501000000
Sàn gỗ Sồi Mỹ Cao Cấp17 x 120 x 9001050000
Sàn gỗ Sồi Mỹ Cao Cấp17 x 120 x 10501100000
Sàn gỗ Sồi Mỹ Cao Cấp18 x 120 x 12001150000
Sàn gỗ Sồi Mỹ Cao Cấp18 x 120 x 15001200000
Sàn gỗ Sồi Mỹ Cao Cấp18 x 120 x 18201250000
Giá sàn gỗ Sồi Mỹ

Bảng giá sàn gỗ Lim tự nhiên

Loại sànQuy cách (mm)Giá/m2
Sàn gỗ Lim Lào18 x 90 x 450700.000
Sàn gỗ Lim Lào18 x 90 x 600800.000
Sàn gỗ Lim Lào18 x 90 x 750850.000
Sàn gỗ Lim Lào18 x 90 x 900890.000
Sàn gỗ Lim Lào18 x 90 x 600900.000
Sàn gỗ Lim Lào18 x 120 x 750950.000
Sàn gỗ Lim Lào18 x 120 x 900980.000
Sàn gỗ Lim Lào18 x 120 x 10501.000.000
Sàn gỗ Lim Lào18 x 120 x 12001.100.000
Giá sàn gỗ Lim Lào
Tên sàn gỗKích ThướcGiá/m2
Sàn Lim Nam Phi18 x 90 x 450730.000
Sàn Lim Nam Phi18 x 90 x 600750.000
Sàn Lim Nam Phi18 x 90 x 750800.000
Sàn Lim Nam Phi18 x 90 x 900850.000
Sàn Lim Nam Phi18 x 90 x 600850.000
Sàn Lim Nam Phi18 x 120 x 750950.000
Sàn Lim Nam Phi18 x 120 x 9001.000.000
Sàn Lim Nam Phi18 x 120 x 10501.030.000
Sàn Lim Nam Phi18 x 120 x 12001.050.000
Phào15 x 90 x 18201.550.000
Phào15 x 120 x 18202.150.000
Nẹp Đồng30 x 3001.500.000
Giá sàn gỗ Lim Nam Phi

Khách hàng lưu ý:

  • Quý khách lưu ý. Đơn giá trên chưa bao gồm VAT
  • Khách hàng lấy VAT vui lòng cộng thêm 10%
  • Đơn giá trên đã bao gồm thi công hoàn thiện
  • Giá sẽ thay đổi theo giá nguyên liệu gỗ Căm Xe đầu vào Kim Phú Thành nhập về
  • Để biết chương trình khuyến mãi giảm giá sàn Căm Xe tự nhiên mới nhất. Vui lòng liên hệ : 096.853.9796

Bảng giá phụ kiện sàn gỗ tự nhiên

Phào ghép Thanh

15 x 95 x 1820

250.000

Nẹp Đồng Kỹ Thuật

30 x 300

170.000

 

Nội dung liên quan

Xem tất cả các sản phẩm Sàn gỗ tự nhiên

Bình luận bài viết (0 bình luận)

Bình luận đã bị đóng.