Bảng Giá Sàn Gỗ Tự Nhiên Cao Cấp Giá Rẻ Tại Hà Nội

Bảng giá sàn gỗ tự nhiên mới nhất. Chương trình khuyến mãi thanh lý ván sàn gỗ tự nhiên

Bảng Báo giá sàn gỗ tự nhiên cao cấp giá rẻ tại Hà Nội

Bảng giá sàn gỗ tự nhiên Gõ Đỏ

Tên sản phẩmQuy cách (mm)Giá vnd/m2
Sàn gỗ tự nhiên Gõ Đỏ Lào15 x 55 x 450470000
Sàn gỗ tự nhiên Gõ Đỏ Lào15 x 55 x 600520000
Sàn gỗ tự nhiên Gõ Đỏ Lào15 x 55 x 750570000
Sàn gỗ tự nhiên Gõ Đỏ Lào15 x 90 x 450570000
Sàn gỗ tự nhiên Gõ Đỏ Lào15 x 90 x 600650000
Sàn gỗ tự nhiên Gõ Đỏ Lào15 x 90 x 750670000
Sàn gỗ tự nhiên Gõ Đỏ Lào15 x 90 x 900720000
Sàn gỗ Gõ Đỏ Lào Cao Cấp17 x 120 x 600770000
Sàn gỗ Gõ Đỏ Lào Cao Cấp17 x 120 x 750820000
Sàn gỗ Gõ Đỏ Lào Cao Cấp17 x 120 x 900870000
Sàn gỗ Gõ Đỏ Lào Cao Cấp17 x 120 x 1050920000
Sàn gỗ Gõ Đỏ Lào Cao Cấp18 x 120 x 12001070000
Sàn gỗ Gõ Đỏ Lào Cao Cấp18 x 120 x 15001170000
Sàn gỗ Gõ Đỏ Lào Cao Cấp18 x 120 x 18201270000
Giá sàn gỗ gõ đỏ lào
Tên sản phẩmQuy cách (mm)Giá vnd/m2
Sàn gỗ tự nhiên Gõ Nam Mỹ15 x 55 x 450460000
Sàn gỗ tự nhiên Gõ Nam Mỹ15 x 55 x 600510000
Sàn gỗ tự nhiên Gõ Nam Mỹ15 x 55 x 750560000
Sàn gỗ tự nhiên Gõ Nam Mỹ15 x 90 x 450560000
Sàn gỗ tự nhiên Gõ Nam Mỹ15 x 90 x 600640000
Sàn gỗ tự nhiên Gõ Nam Mỹ15 x 90 x 750660000
Sàn gỗ tự nhiên Gõ Nam Mỹ15 x 90 x 900710000
Sàn gỗ Gõ Nam Mỹ Cao Cấp17 x 120 x 600760000
Sàn gỗ Gõ Nam Mỹ Cao Cấp17 x 120 x 750810000
Sàn gỗ Gõ Nam Mỹ Cao Cấp17 x 120 x 900860000
Sàn gỗ Gõ Nam Mỹ Cao Cấp17 x 120 x 1050910000
Sàn gỗ Gõ Nam Mỹ Cao Cấp18 x 120 x 12001060000
Sàn gỗ Gõ Nam Mỹ Cao Cấp18 x 120 x 15001160000
Sàn gỗ Gõ Nam Mỹ Cao Cấp18 x 120 x 18201260000
Giá sàn gỗ Gõ Nam Mỹ
Tên sản phẩmQuy cách (mm)Giá vnd/m2
Sàn gỗ tự nhiên Gõ Nam Phi15 x 55 x 450450000
Sàn gỗ tự nhiên Gõ Nam Phi15 x 55 x 600500000
Sàn gỗ tự nhiên Gõ Nam Phi15 x 55 x 750550000
Sàn gỗ tự nhiên Gõ Nam Phi15 x 90 x 450550000
Sàn gỗ tự nhiên Gõ Nam Phi15 x 90 x 600630000
Sàn gỗ tự nhiên Gõ Nam Phi15 x 90 x 750650000
Sàn gỗ tự nhiên Gõ Nam Phi15 x 90 x 900700000
Sàn gỗ Gõ Nam Phi Cao Cấp17 x 120 x 600750000
Sàn gỗ Gõ Nam Phi Cao Cấp17 x 120 x 750800000
Sàn gỗ Gõ Nam Phi Cao Cấp17 x 120 x 900850000
Sàn gỗ Gõ Nam Phi Cao Cấp17 x 120 x 1050900000
Sàn gỗ Gõ Nam Phi Cao Cấp18 x 120 x 12001050000
Sàn gỗ Gõ Nam Phi Cao Cấp18 x 120 x 15001150000
Sàn gỗ Gõ Nam Phi Cao Cấp18 x 120 x 18201250000
Giá sàn gỗ gõ Nam Phi

Bảng giá sàn gỗ tự nhiên Căm xe

Tên sản phẩmQuy cách (mm)Đơn giá VNĐ/m2
Sàn gỗ tự nhiên Căm Xe Lào15 x 55 x 450460000
Sàn gỗ tự nhiên Căm Xe Lào15 x 55 x 600510000
Sàn gỗ tự nhiên Căm Xe Lào15 x 55 x 750560000
Sàn gỗ tự nhiên Căm Xe Lào15 x 90 x 450560000
Sàn gỗ tự nhiên Căm Xe Lào15 x 90 x 600640000
Sàn gỗ tự nhiên Căm Xe Lào15 x 90 x 750660000
Sàn gỗ tự nhiên Căm Xe Lào15 x 90 x 900710000
Sàn gỗ Căm Xe Lào Cao Cấp17 x 120 x 600760000
Sàn gỗ Căm Xe Lào Cao Cấp17 x 120 x 750810000
Sàn gỗ Căm Xe Lào Cao Cấp17 x 120 x 900860000
Sàn gỗ Căm Xe Lào Cao Cấp17 x 120 x 1050910000
Sàn gỗ Căm Xe Lào Cao Cấp18 x 120 x 12001060000
Sàn gỗ Căm Xe Lào Cao Cấp18 x 120 x 15001160000
Sàn gỗ Căm Xe Lào Cao Cấp18 x 120 x 18201260000
Giá sàn gỗ Căm Xe Lào
Tên sản phẩmQuy cách (mm)Giá VNĐ/m2
Sàn căm xe Nam Phi15 x 55 x 450450000
Sàn căm xe Nam Phi15 x 55 x 600500000
Sàn căm xe Nam Phi15 x 55 x 750550000
Sàn căm xe Nam Phi15 x 90 x 450550000
Sàn căm xe Nam Phi15 x 90 x 600630000
Sàn căm xe Nam Phi15 x 90 x 750650000
Sàn căm xe Nam Phi15 x 90 x 900700000
Sàn căm xe Nam Phi Cao Cấp17 x 120 x 600750000
Sàn căm xe Nam Phi Cao Cấp17 x 120 x 750800000
Sàn căm xe Nam Phi Cao Cấp17 x 120 x 900850000
Sàn căm xe Nam Phi Cao Cấp17 x 120 x 1050900000
Sàn căm xe Nam Phi Cao Cấp18 x 120 x 12001050000
Sàn căm xe Nam Phi Cao Cấp18 x 120 x 15001150000
Sàn căm xe Nam Phi Cao Cấp18 x 120 x 18201250000
Giá sàn gỗ căm xe Nam Phi

Bảng giá sàn gỗ tự nhiên chiu liu

Ten Sàn gỗQuy cách (mm)Giá VNĐ/m2
Sàn gỗ tự nhiên Chiu Liu Lào15 x 55 x 450 mm440000
Sàn gỗ tự nhiên Chiu Liu Lào15 x 55 x 600 mm490000
Sàn gỗ tự nhiên Chiu Liu Lào15 x 55 x 750 mm540000
Sàn gỗ tự nhiên Chiu Liu Lào15 x 90 x 450 mm540000
Sàn gỗ tự nhiên Chiu Liu Lào15 x 90 x 600 mm620000
Sàn gỗ tự nhiên Chiu Liu Lào15 x 90 x 750 mm640000
Sàn gỗ tự nhiên Chiu Liu Lào15 x 90 x 900 mm690000
Chiu Liu Lào Cao Cấp17 x 120 x 600 mm740000
Chiu Liu Lào Cao Cấp17 x 120 x 750 mm790000
Chiu Liu Lào Cao Cấp17 x 120 x 900 mm840000
Chiu Liu Lào Cao Cấp17 x 120 x 1050 mm890000
Chiu Liu Lào Cao Cấp18 x 120 x 1200 mm1040000
Chiu Liu Lào Cao Cấp18 x 120 x 1500 mm1140000
Chiu Liu Lào Cao Cấp18 x 120 x 1820 mm1240000
Giá sàn gỗ Chiu Liu Lào
Tên sản phẩmQuy cách (mm)Giá VNĐ/m2
Sàn tự nhiên Chiu Liu Campuchia15 x 55 x 450420000
Sàn tự nhiên Chiu Liu Campuchia15 x 55 x 600470000
Sàn tự nhiên Chiu Liu Campuchia15 x 55 x 750520000
Sàn tự nhiên Chiu Liu Campuchia15 x 90 x 450520000
Sàn tự nhiên Chiu Liu Campuchia15 x 90 x 600600000
Sàn tự nhiên Chiu Liu Campuchia15 x 90 x 750620000
Sàn tự nhiên Chiu Liu Campuchia15 x 90 x 900670000
Sàn tự nhiên Chiu Liu Campuchia17 x 120 x 600720000
Sàn tự nhiên Chiu Liu Campuchia17 x 120 x 750770000
Sàn tự nhiên Chiu Liu Campuchia17 x 120 x 900820000
Sàn tự nhiên Chiu Liu Campuchia17 x 120 x 1050870000
Chiu Liu Campuchia Cao Cấp18 x 120 x 12001020000
Chiu Liu Campuchia Cao Cấp18 x 120 x 15001120000
Chiu Liu Campuchia Cao Cấp18 x 120 x 18201220000
Giá sàn gỗ Chiu Liu Campuchia

Bảng giá sàn gỗ Óc chó tự nhiên

Tên sàn gỗKích thướcGiá VND/m2
Sàn gỗ Óc Chó Mỹ15x90x4501,250,000
Sàn gỗ Óc Chó Mỹxương cá1,300,000
Sàn gỗ Óc Chó Mỹ15x90x6001,300,000
Sàn gỗ Óc Chó Mỹ15x90x7501,350,000
Sàn gỗ Óc Chó Mỹ15x90x9001,400,000
Sàn gỗ Óc Chó Mỹ15x120x9001,500,000
Sàn gỗ Óc Chó MỹThanh ghép1,600,000
Giá sàn gỗ Óc Chõ Mỹ

Bảng giá sàn gỗ Hương tự nhiên

Loại sàn gỗKích thước mmGiá vnd/m2
Sàn gỗ tự nhiên Hương Lào15 x 60 x 4501.250.000
Sàn gỗ tự nhiên Hương Lào15 x 60 x 6001.300.000
Sàn gỗ tự nhiên Hương Lào15 x 60 x 7501.450.000
Sàn gỗ tự nhiên Hương Lào15 x 90 x 4501.500.000
Sàn gỗ tự nhiên Hương Lào15 x 90 x 6002.000.000
Sàn gỗ tự nhiên Hương Lào15 x 90 x 7502.100.000
Sàn gỗ tự nhiên Hương Lào15 x 90 x 9002.250.000
Sàn gỗ Hương Lào Cao Cấp18 x 120 x 6002.300.000
Sàn gỗ Hương Lào Cao Cấp18 x 120 x 7502.800.000
Sàn gỗ Hương Lào Cao Cấp18 x 120 x 9003.100.000
Sàn gỗ Hương Lào Cao Cấp18 x 120 x 10503.200.000
Sàn gỗ Hương Lào Cao Cấp20 x 150 x 12004.100.000
Sàn gỗ Hương Lào Cao Cấp20 x 150 x 15004.500.000
Sàn gỗ Hương Lào Cao Cấp20 x 150 x 18006.400.000
Giá sàn gỗ Hương lào
Loại sàn gỗKích thước mmGiá vnd/m2
Sàn gỗ tự nhiên Hương Nam Phi15 x 60 x 4501.100.000
Sàn gỗ tự nhiên Hương Nam Phi15 x 60 x 6001.150.000
Sàn gỗ tự nhiên Hương Nam Phi15 x 60 x 7501.300.000
Sàn gỗ tự nhiên Hương Nam Phi15 x 90 x 4501.350.000
Sàn gỗ tự nhiên Hương Nam Phi15 x 90 x 6001.850.000
Sàn gỗ tự nhiên Hương Nam Phi15 x 90 x 7501.950.000
Sàn gỗ tự nhiên Hương Nam Phi15 x 90 x 9002.100.000
Sàn gỗ Hương Nam Phi Cao Cấp18 x 120 x 6002.150.000
Sàn gỗ Hương Nam Phi Cao Cấp18 x 120 x 7502.650.000
Sàn gỗ Hương Nam Phi Cao Cấp18 x 120 x 9002.950.000
Sàn gỗ Hương Nam Phi Cao Cấp18 x 120 x 10503.050.000
Sàn gỗ Hương Nam Phi Cao Cấp20 x 150 x 12003.950.000
Sàn gỗ Hương Nam Phi Cao Cấp20 x 150 x 15004.350.000
Sàn gỗ Hương Nam Phi Cao Cấp20 x 150 x 18006.250.000
Giá sàn gỗ Hương nam Phi
Loại sàn gỗKích thước mmGiá vnd/m2
Sàn gỗ tự nhiên Hương Nam Mỹ15 x 60 x 4501.100.000
Sàn gỗ tự nhiên Hương Nam Mỹ15 x 60 x 6001.150.000
Sàn gỗ tự nhiên Hương Nam Mỹ15 x 60 x 7501.300.000
Sàn gỗ tự nhiên Hương Nam Mỹ15 x 90 x 4501.350.000
Sàn gỗ tự nhiên Hương Nam Mỹ15 x 90 x 6001.850.000
Sàn gỗ tự nhiên Hương Nam Mỹ15 x 90 x 7501.950.000
Sàn gỗ tự nhiên Hương Nam Mỹ15 x 90 x 9002.100.000
Sàn gỗ Hương Nam Phi Cao Mỹ18 x 120 x 6002.150.000
Sàn gỗ Hương Nam Phi Cao Mỹ18 x 120 x 7502.650.000
Sàn gỗ Hương Nam Mỹ Cao Mỹ18 x 120 x 9002.950.000
Sàn gỗ Hương Nam Mỹ Cao Cấp18 x 120 x 10503.050.000
Sàn gỗ Hương Nam Mỹ Cao Cấp20 x 150 x 12003.950.000
Sàn gỗ Hương Nam Mỹ Cao Cấp20 x 150 x 15004.350.000
Sàn gỗ Hương Nam Mỹ Cao Cấp20 x 150 x 18006.250.000
Giá sàn gỗ Hương Nam Mỹ

Bảng giá sàn gỗ Sồi tự nhiên

Tên sản phẩmQuy cách (mm)Giá vnd/m2
Sàn gỗ tự nhiên Sồi Mỹ15 x 55 x 450440000
Sàn gỗ tự nhiên Sồi Mỹ15 x 55 x 600550000
Sàn gỗ tự nhiên Sồi Mỹ15 x 55 x 750700000
Sàn gỗ tự nhiên Sồi Mỹ15 x 90 x 450750000
Sàn gỗ tự nhiên Sồi Mỹ15 x 90 x 600800000
Sàn gỗ tự nhiên Sồi Mỹ15 x 90 x 750850000
Sàn gỗ tự nhiên Sồi Mỹ15 x 90 x 900900000
Sàn gỗ Sồi Mỹ Cao Cấp17 x 120 x 600950000
Sàn gỗ Sồi Mỹ Cao Cấp17 x 120 x 7501000000
Sàn gỗ Sồi Mỹ Cao Cấp17 x 120 x 9001050000
Sàn gỗ Sồi Mỹ Cao Cấp17 x 120 x 10501100000
Sàn gỗ Sồi Mỹ Cao Cấp18 x 120 x 12001150000
Sàn gỗ Sồi Mỹ Cao Cấp18 x 120 x 15001200000
Sàn gỗ Sồi Mỹ Cao Cấp18 x 120 x 18201250000
Giá sàn gỗ Sồi Mỹ

Bảng giá sàn gỗ Lim tự nhiên

Loại sànQuy cách (mm)Giá/m2
Sàn gỗ Lim Lào18 x 90 x 450700.000
Sàn gỗ Lim Lào18 x 90 x 600800.000
Sàn gỗ Lim Lào18 x 90 x 750850.000
Sàn gỗ Lim Lào18 x 90 x 900890.000
Sàn gỗ Lim Lào18 x 90 x 600900.000
Sàn gỗ Lim Lào18 x 120 x 750950.000
Sàn gỗ Lim Lào18 x 120 x 900980.000
Sàn gỗ Lim Lào18 x 120 x 10501.000.000
Sàn gỗ Lim Lào18 x 120 x 12001.100.000
Giá sàn gỗ Lim Lào
Tên sàn gỗKích ThướcGiá/m2
Sàn Lim Nam Phi18 x 90 x 450730.000
Sàn Lim Nam Phi18 x 90 x 600750.000
Sàn Lim Nam Phi18 x 90 x 750800.000
Sàn Lim Nam Phi18 x 90 x 900850.000
Sàn Lim Nam Phi18 x 90 x 600850.000
Sàn Lim Nam Phi18 x 120 x 750950.000
Sàn Lim Nam Phi18 x 120 x 9001.000.000
Sàn Lim Nam Phi18 x 120 x 10501.030.000
Sàn Lim Nam Phi18 x 120 x 12001.050.000
Phào15 x 90 x 18201.550.000
Phào15 x 120 x 18202.150.000
Nẹp Đồng30 x 3001.500.000
Giá sàn gỗ Lim Nam Phi

Quý khách lưu ý:

  • Giá sàn gỗ Óc Chó thay đổi theo giá phôi gỗ Óc Chó đầu vào Kim Phú Thành thời điểm nhập về
  • Giá sàn gỗ tự nhiên Óc Chó thay đổi tùy theo chương trình khuyến mãi
  • Chương trình thanh lý sàn Óc Chó tự nhiên mới nhất vui lòng liên hệ : 096.853.9796
  • Đơn giá trên chưa bao gồm VAT
  • Khách hàng lấy VAT vui lòng cộng thêm
  • Dự án ván sàn Óc Chó lớn vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất

Bảng giá phụ kiện sàn gỗ tự nhiên

Phào ghép Thanh

15 x 95 x 1820

250.000

Nẹp Đồng Kỹ Thuật

30 x 300

170.000

Nội dung liên quan

Xem tất cả các sản phẩm Sàn gỗ tự nhiên

Sàn Gỗ Tự Nhiên

Sàn gỗ tự nhiên là loại sàn gỗ được sản xuất từ gỗ thịt nguyên khối từ những cây gỗ trong tự nhiên hoặc rừng trồng. Gỗ để làm sàn tự nhiên thường thuộc nhóm gỗ quý hoặc nhóm gỗ có độ bền theo thời gian. Để đảm bảo ván sàn gỗ tự nhiên ổn định và bền. Phôi gỗ cần trải qua nhiều quá trình nghiêm ngặt: Phơi – Sấy – Tẩm để loại bỏ lượng nước trong lõi gỗ.

Ưu nhược điểm của sàn gỗ tự nhiên

Ưu điểm của sàn tự nhiên

Đẳng cấp -Sang Trọng là điều đầu tiên khi nói đến ván sàn tự nhiên. Ván gỗ tự nhiên khẳng định vị thể đẳng cấp, cá tính của gia chủ

Kết cấu đồng nhất, nguyên thanh nguyên khối nên khả năng chịu lực cao,độ ổn định cao

Tuổi thọ cao: Sàn tự nhiên nếu được tẩm sấy kỹ. Độ bền một số loại sàn tự nhiên có độ bền lên đến hàng trăm năm…( Như Sàn lim, Căm xe, Gõ…)

Thân thiện với môi trường: Gỗ tự nhiên là vật liệu thân thiện với môi trường nhất. Không giống như bê tông, gạch, sứ phát thải khí CO2. Ván gỗ tự nhiên không phát thải khí CO2

Tốt cho sức khỏe: Ván sàn gỗ tự nhiên không phát thải khí CO2 nên tốt cho sức khỏe. Ván gỗ tự nhiên góp phần điều hòa không khí. Đông ấm hè mát. Không đổ mồ hôi vào những ngày thời tiết nồm nên ngăn ngừa vi khuẩn sinh sôi phát triển.

Phong thủy tốt: Sàn tự nhiên đông ấm hè mát. Nhiều loại sàn có mùi thơm dịu nhẹ. Giúp gia chủ có giấc ngủ sâu hơn…

Sàn gỗ tự nhiên đặc trưng mà loại sàn công nghiệp không có được. Vân gỗ tự nhiên mang vẻ đẹp tự nhiên vốn có. Không vân thanh gỗ nào giống nhau. Trong khi sàn công nghiệp 10 thanh có vân gỗ, độ đồng đều màu giống nhau.

Tùy chọn kích thước: Không giống sàn công nghiệp kích thước của ván gỗ là cố định. Sàn tự nhiên gia chủ có thể đặt theo kích thước mong muốn tùy vào không gian. Gia chủ muốn đặt sàn tự nhiên theo kích thước quy cách yêu cầu vui lòng liên hệ 096.853.9796

Nhược điểm của sàn tự nhiên

Do được sản xuất từ phôi gỗ nguyên thanh nguyên tấm. Nên sàn tự nhiên có giá thành cao hơn sàn công nghiệp.

Các loại gỗ quý, gỗ đủ tuổi mới được khai thác nên nguồn nguyên liệu gỗ để sản xuất ván gỗ tự nhiên không được dồi dào như gỗ công nghiệp.

Hiện tượng co ngót cong vênh: Nếu không được tẩm sấy, xủ lý phôi gỗ kỹ. Trong quá trình sử dụng sẽ xảy ra hiện tượng cong vênh, nứt… Vấn đề co ngót cong vênh có thể được khắc phục nếu khách hàng chọn những đơn vị cung cấp sàn gỗ tự nhiên uy tín

Các loại sàn gỗ tự nhiên theo kết cấu

Dựa trên đặc tính. Có 02 cách phân loại sàn gỗ tự nhiên. Dựa theo chủng loại và dựa theo kết cấu

Dựa theo kết cấu cấu tạo

Sàn tự nhiên solid

Sàn tự nhiên Solid là loại sàn có cấu tạo nguyên thanh nguyên khối đồng nhất. Mỗi thanh phôi gỗ sẽ sản xuất 01 thanh ván sàn tự nhiên tương ứng.

Đây là loại sàn tự nhiên cao cấp nhất. Ván tự nhiên solid còn được chia làm loại 1 loại 2, loại 3… Trong đó sàn Solid loại 1 có độ đồng đều màu cao nhất từ 93-95% trở lên là loại cao cấp nhất.

Sàn tự nhiên Ghép thanh

Sàn ghép thanh là loại sàn được ghép từ nhiều phôi gỗ nhỏ bằng keo chuyên dụng để tạo thành một tấm ván sàn gỗ. Sàn ghép thanh giá rẻ hơn sàn Solid và kém bền hơn. Nhưng ưu điểm của sàn ghép thanh là có giá thành rẻ và có thể sản xuất theo kích thước tùy ý mà giá thành không bị đội lên nhiều.

Sàn gỗ tự nhiên kỹ thuật (Engineer)

Sàn tự nhiên Engineer: Mặt trên là gỗ tự nhiên dày khoảng 3mm. Được dán lên lớp gỗ MDF bằng keo chuyên dụng. Dòng sàn tự nhiên này có giá thành rẻ nhất. Nhưng hạn chế của loại sàn này là kém ổn định. Độ ổn định tùy thuộc vào chất lượng keo cùng kỹ thuật ghép. Nguy cơ bị mối mọt cao. Tùy thuộc vào chất lượng lớp gỗ MDF

Các loại sàn tự nhiên dựa theo chủng loại

Dựa theo chủng loại và nguồn gốc. Tại Việt Nam hiện nay phổ biến có 18 loại sàn gỗ tự nhiên dưới đây.