Dự án sàn gỗ tự nhiên Sồi Mỹ cho Penthouse tại Ecopack

Hình ảnh thực tế thi công lắp đặt sàn gỗ tự nhiên Sồi Mỹ cho Penthouse tại Ecopack

Lát ván sàn gỗ Sồi
Lát ván sàn gỗ Sồi
Lát sàn gỗ Sồi
Lát sàn gỗ Sồi
Lắp đặt sàn gỗ Sồi
Lắp đặt sàn gỗ Sồi
Lắp đặt sàn gỗ tự nhiên Mỹ
Lắp đặt sàn gỗ tự nhiên Mỹ
Lắp đặt sàn gỗ Sồi
Lắp đặt sàn gỗ Sồi
Thi công sàn gỗ Sồi
Thi công sàn gỗ Sồi
Thi công sàn gỗ tự nhiên Mỹ
Thi công sàn gỗ tự nhiên Mỹ
Thi công sàn gỗ Mỹ
Thi công sàn gỗ Mỹ
Lắp đặt sàn gỗ Mỹ
Lắp đặt sàn gỗ Mỹ
Lắp đặt ván sàn gỗ Sồi
Lắp đặt ván sàn gỗ Sồi
Thi công ván sàn gỗ Sồi
Thi công ván sàn gỗ Sồi
Thi công sàn gỗ Sồi
Thi công sàn gỗ Sồi